Tvangsauktioner

På baggrund af de seneste års finansielle uro er antallet af tvangsauktioner som bekendt steget markant, særligt i forbindelse med behandlingen af konkursboer.

 

Bonnesen Advokater har i forbindelse med hvervet som kurator i større konkursboer udarbejdet en række tvangsauktionsbegæringer, ligesom vi har deltaget på selve tvangsauktionerne. Det er således et område, som vi har oparbejdet en betydelig ekspertise indenfor, ligesom to af vores jurister har været ansat ved Retten i Odense og Svendborg og derfor har erfaring med behandling af tvangsauktioner.

 

En anden baggrund for de mange tvangsauktioner er begæringer fra panthavere, herunder særligt realkreditforeninger og banker, når disse mister tiltroen til, at den konkrete skyldner kan betale sine afdrag. I den forbindelse har Bonnesen Advokater særligt hjulpet panthavere ved begæringer og gennemførelse af tvangsauktioner over fast ejendom, herunder ved fremmøde i fogedretten med henblik på forudgående udlæg, ved vejledningsmøder og på selve tvangsauktionen.

 

Vi rådgiver i samme anledning ofte i panteretlige prioritetsstillinger, som aktualiseres ved tvangsauktionerne, ligesom vi er vant til at procedere særligt vanskelige problemstillinger for fogedretten.