Skatteret

I forbindelse med enhver selskabsretlig omstrukturering af en virksomhed, bør de skatteretlige aspekter og konsekvenser overvejes nøje. En lang række selskabsretlige transaktioner udløser således skattemæssige konsekvenser, som bør identificeres og afklares forinden tiltagene iværksættes. Herved undgår man utilsigtede - og på dette sene stadie meget ofte negative - skattemæssige følger af en i øvrigt hensigtsmæssig kommerciel omstrukturering.


Bonnesen Advokater rådgiver i stor udstrækning ved selskabsretlige omstruktureringer, og derfor har vi også erfaring og ekspertise i rådgivning om de skatteretlige konsekvenser i forbindelse med etablering og omstrukturering af såvel mindre som større koncerner ved fusion og spaltning, etablering af datterselskaber ved "tilførsel af aktiver" samt etablering af holdingselskaber ved aktieombytning.


Sådanne omstruktureringer kan i mange tilfælde gennemføres skattefrit, og i den forbindelse deltager vi blandt andet i skatteplanlægningen og eventuel indhentelse af tilladelser eller bindende svar fra SKAT.


Herudover yder Bonnesen Advokater generel rådgivning om skatteretlige problemstillinger til personer og virksomheder, varetager administrative klagesager for landsskatteretten og fører skattesager ved domstolene.