Selskabsret

Bonnesen Advokater rådgiver i stort omfang klienter og øvrige samarbejdspartnere med alle former for selskabsretlige forhold og dispositioner.


Den nye selskabslov, som trådte i kraft den 1. marts 2010, indeholder regler for aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber, således at hele reguleringen af disse selskabsformer nu er samlet i én lov. Selskabsretlig rådgivning er relevant på stort set ethvert trin af en virksomheds udvikling, således allerede fra første færd, hvor iværksætteren skal rådgives om, hvilken type selskab, man kan og/eller bør vælge til sin kommende virksomhed, til ophøret f.eks. i form af likvidation, når selskabet til sin tid skal opløses.


Det er dog ikke kun ved opstart og afslutning af et selskabs liv, at juridisk rådgivning er relevant. Undervejs kan der være behov for yderligere kapital, hvilket kan etableres ved en kapitalforhøjelse, ligesom vi i mange tilfælde, hvor der er mere en én ejer, anbefaler, at der udarbejdes en såkaldt ejeraftale (tidligere kaldet aktionæroverenskomst), hvor ejerne internt aftaler, hvordan de vil lede selskabet, hvordan selskabets overskud skal disponeres, og hvordan og under hvilke forudsætninger de kan sælge deres ejerandele.


Foranlediget af vedtagelsen af den nye selskabslov § 82 er ejeraftaler ikke bindende for selskabet eller de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.  Derfor anbefaler vi ofte, at en række af de bestemmelser, som tidligere blev fastlagt i en ejeraftale, nu indarbejdes i selskabets vedtægter, således at ejerne kan gennemføre sådanne beslutninger med virkning på selskabets generalforsamling. Herved sikres i langt højere grad, at aftalebestemmelser mellem ejerne også reelt efterleves på generalforsamlingen i selskabet.


Et særligt retsområde inden for selskabsretten er andelsselskaber, som ikke er omfattet af den nye selskabslov. For disse selskaber gælder lov om erhvervsdrivende virksomheder, som kun i beskedent omfang regulerer andelsselskabers virksomhed, hvorfor mange relevante forhold er styret af praksis og ulovbestemte grundsætninger baseret på principper i selskabsloven. Her har Bonnesen Advokater en særlig ekspertise, idet vi løbende rådgiver flere af landets største andelsselskaber inden for landbruget.

Selskabsret:

 

Bonnesen Advokater rådgiver i stort omfang klienter og samarbejdspartnere med alle former for selskabsretlige problemstillinger.

 

Den nye selskabslov, som trådte i kraft den 1. marts 2010, indeholder regler for aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber, således at hele reguleringen af disse selskabsformer nu er samlet i én lov. Selskabsretlig rådgivning er relevant på stort set ethvert trin af en virksomheds udvikling, således allerede fra første færd, hvor iværksætteren skal rådgives om, hvilken type selskab, man kan og/eller bør vælge til sin kommende virksomhed, til ophøret f.eks. i form af likvidation, når selskabet til sin tid skal opløses.

 

Det er dog ikke kun ved opstart og afslutning af et selskabs liv, at juridisk rådgivning er relevant. Undervejs kan der være behov for yderligere kapital, hvilket kan etableres ved en kapitalforhøjelse, ligesom vi i mange tilfælde, hvor der er mere en én ejer, anbefaler, at der udarbejdes en såkaldt ejeraftale (tidligere kaldet aktionæroverenskomst), hvor ejerne internt aftaler, hvordan de vil lede selskabet, hvordan selskabets overskud skal disponeres, og hvordan og under hvilke forudsætninger de kan sælge deres ejerandele.

 

Foranlediget af vedtagelsen af den nye selskabslov § 82 er ejeraftaler ikke bindende for selskabet eller de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Derfor anbefaler vi ofte, at en række af de bestemmelser, som tidligere blev fastlagt i en ejeraftale, nu indarbejdes i selskabets vedtægter, således at ejerne kan gennemføre sådanne beslutninger med virkning på selskabets generalforsamling. Herved sikres i langt højere grad, at aftalebestemmelser mellem ejerne også reelt efterleves på generalforsamlingen i selskabet.

 

Selskabsret:

 

Bonnesen Advokater rådgiver i stort omfang klienter og samarbejdspartnere med alle former for selskabsretlige problemstillinger.

 

Den nye selskabslov, som trådte i kraft den 1. marts 2010, indeholder regler for aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber, således at hele reguleringen af disse selskabsformer nu er samlet i én lov. Selskabsretlig rådgivning er relevant på stort set ethvert trin af en virksomheds udvikling, således allerede fra første færd, hvor iværksætteren skal rådgives om, hvilken type selskab, man kan og/eller bør vælge til sin kommende virksomhed, til ophøret f.eks. i form af likvidation, når selskabet til sin tid skal opløses.

 

Det er dog ikke kun ved opstart og afslutning af et selskabs liv, at juridisk rådgivning er relevant. Undervejs kan der være behov for yderligere kapital, hvilket kan etableres ved en kapitalforhøjelse, ligesom vi i mange tilfælde, hvor der er mere en én ejer, anbefaler, at der udarbejdes en såkaldt ejeraftale (tidligere kaldet aktionæroverenskomst), hvor ejerne internt aftaler, hvordan de vil lede selskabet, hvordan selskabets overskud skal disponeres, og hvordan og under hvilke forudsætninger de kan sælge deres ejerandele.

 

Foranlediget af vedtagelsen af den nye selskabslov § 82 er ejeraftaler ikke bindende for selskabet eller de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.  Derfor anbefaler vi ofte, at en række af de bestemmelser, som tidligere blev fastlagt i en ejeraftale, nu indarbejdes i selskabets vedtægter, således at ejerne kan gennemføre sådanne beslutninger med virkning på selskabets generalforsamling. Herved sikres i langt højere grad, at aftalebestemmelser mellem ejerne også reelt efterleves på generalforsamlingen i selskabet.

 

Et særligt retsområde inden for selskabsretten er andelsselskaber, som ikke er omfattet af den nye selskabslov. For disse selskaber gælder lov om erhvervsdrivende virksomheder, som kun i beskedent omfang regulerer andelsselskabers virksomhed, hvorfor mange relevante forhold er styret af praksis og ulovbestemte grundsætninger baseret på principper i selskabsloven. Her har Bonnesen Advokater en særlig ekspertise, idet vi løbende rådgiver flere af landets største andelsselskaber inden for landbruget.


Et særligt retsområde inden for selskabsretten er andelsselskaber, som ikke er omfattet af den nye selskabslov. For disse selskaber gælder lov om erhvervsdrivende virksomheder, som kun i beskedent omfang regulerer andelsselskabers virksomhed, hvorfor mange relevante forhold er styret af praksis og ulovbestemte grundsætninger baseret på principper i selskabsloven. Her har Bonnesen Advokater en særlig ekspertise, idet vi løbende rådgiver flere af landets største andelsselskaber inden for landbruget.