Retssager/voldgift

Stort set alle jurister hos Bonnesen Advokater har erfaring med at føre retssager og voldgiftssager. Vi gør således en dyd ud af at mestre denne klassiske disciplin, og Bonnesen Advokater hjælper i den forbindelse både små og mellemstore virksomheder i hele Danmark med verserende retssager og voldgiftssager.

 

Retssager er karakteriseret ved, at der i den indledende fase, når vore kunder og klienter præsenterer de konkrete problemstillinger, er behov for en stor arbejdsindsats for hurtigst muligt at få skabt det nødvendige overblik over de faktuelle forhold. Dette arbejde har sjældent meget med jura at gøre, men går oftest ud på, at advokaten - med klientens hjælp - skal forstå de konkrete forhold i den branche, som klienten nu engang befinder sig i. Derved opnår advokaten samme branchekendskab og viden, som parterne i sagen, og dette gør det meget lettere for advokaten at udarbejde nuancerede og korrekte processkrifter samt til sin tid procedere sagen for retten, ligesom det sikrer, at advokaten efterfølgende anvender den korrekte jura på sagens problemstillinger.

 

En stor del af hemmeligheden bag at være en god advokat i retten er således forarbejdet og sliddet med at sætte sig ind i de faktuelle forhold, således at advokaten næsten kender fakta bedre end de involverede parter.