Rekonstruktion og konkurs

Som resultat af den økonomiske krise har Bonnesen Advokater i en årrække arbejdet med nødlidende virksomheder, dels ved forhandling og gennemførelse af rekonstruktioner, senest ved rekonstruktionen og redningen af Handball Club Odense, dels som tilsyn/rekonstruktør og kurator ved egentlig konkursbehandling.

 

Med afsæt i samfundsudviklingen de seneste år, herunder ikke mindst inden for landbruget, har arbejdet med rekonstruktion og konkurs fyldt meget i hverdagen. Bonnesen Advokater har således i de seneste år varetaget hvervet som kurator i en række større konkursboer, har været tilsyn/rekonstruktør i betalingsstandsninger/rekonstruktion og har derudover bistået i forbindelse med mange udenretlige frivillige akkordordninger.

 

Arbejdet som rekonstruktør eller kurator er tidskrævende og hektisk, idet den tilsynsførende advokat umiddelbart efter valget som rekonstruktør eller kurator meget hurtigt skal træffe en lang række afgørende valg for den virksomhed, der er nødlidende. Advokaten har således ikke mange dage til at beslutte, om medarbejderne skal beholdes eller afskediges, om de igangværende ordrer skal produceres eller opgives, om virksomheden skal forsøges solgt eller lukkes osv. Arbejdet er derfor karakteriseret ved, at det i den indledende fase er hektisk og kræver bistand fra flere af kontorets jurister samtidigt for hurtigst muligt at skabe det nødvendige overblik.

 

I forbindelse med ovennævnte arbejde aktualiseres ofte komplicerede panteretlige problemstillinger, og arbejdet dermed - samt generel undervisningsaktivitet på diverse universiteter - har gjort, at Bonnesen Advokater nu underviser i pant på advokaternes obligatoriske efteruddannelse.