Konkurrenceret

Bonnesen Advokater har løbende siden 2008 medvirket som rådgiver på store virksomhedsoverdragelser, der har været anmeldelsespligtige til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og som forinden implementering kunne ske har skullet godkendes af Konkurrencerådet.

 

Således har vi bl.a. rådgivet et konsortie bestående af DLG A.m.b.A. og Danish Agro A.m.b.A. i overtagelsen af den nødlidende virksomhed Aarhusegnens Andel A.m.b.A., der i februar 2010 gik i betalingsstandsning for så efterfølgende at blive overtaget af konsortiedeltagerne efter Konkurrencerådets godkendelse. Sagen er nærmere beskrevet her.

 

Fusionsanmeldelser er et stærkt specialiseret fagområde, som er blevet meget aktuelt efter den nye konkurrencelov, der trådte i kraft den 1. oktober 2010. Med denne nye lov, gribes langt flere virksomhedsovertagelser og fusioner af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol.

 

Baggrunden for reglerne er, at man fra politisk hold ønsker forøget kontroladgang med større fusioner, hvorved primært forstås fusioner, hvor de deltagende virksomheder tilsammen har en årlig omsætning på mindst kr. 900 mio., og hvor de deltagende virksomheder hver især omsætter for mindst kr. 100 mio. årligt. Herved vil fusioner og virksomhedsovertagelser, som findes af være til skade for den effektive konkurrence, i højere grad forbydes, eller alternativt formå de deltagende virksomheder til at afgive hensigtsmæssige tilsagn til imødekommelse af de konkurrencemæssige betænkeligheder, som måtte blive identificeret.

 

Erhvervslivet skal således vænne sig til i større omfang at indregne konkurrenceretlig fusionskontrol i selve transaktionsplanlægningen. Bonnesen Advokater har som et af de få advokatfirmaer i Syddanmark oparbejdet en stor erfaring med fusionsanmeldelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Vi deltager således i udarbejdelse af anmeldelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ligesom vi repræsenterer virksomhederne over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med vilkårsforhandlinger, såfremt vi sidder med en fusion, som ikke vil kunne godkendes af Konkurrencerådet, medmindre der afgives tilsagn om frasalg af strategiske aktiver, påtagelse af adfærdsregulerende prispolitikker mv.