Finansiering

Bonnesen Advokater rådgiver små og store virksomheder om mulighederne for fremskaffelse af kapital ved pantsætning, leasing, factoring og lignende typer arrangementer, ligesom Bonnesen Advokater deltager med udarbejdelsen af de nødvendige dokumenter i den forbindelse.

 

Dette gælder dels ved store syndikerede lån på internationale vilkår men også ved mindre virksomheders opnåelse af kassekreditter i deres respektive pengeinstitutter.

 

Derudover deltager Bonnesen Advokater også i forhandlinger med banker eller øvrige långivere i relation til fremskaffelse af kapital, fastsættelse af betingelser og vilkår for lån, udarbejdelse og juridisk gennemgang af låneaftaler og sikkerhedsdokumenter til for eksempel opkøb, udvikling af virksomheder eller investeringer.

 

I forbindelse med finanskrisen er lånefinansiering blevet sværere at opnå, ligesom bankerne har fået mere fokus på etablering af deres sikkerheder. Qua vores erfaring på området rådgiver vi også om mulighederne for finansiering, herunder hvilke sikkerheder der må forventes at skulle stilles, ligesom vi ofte efterfølgende også hjælper med at sikre, at de pågældende sikkerheder etableres korrekt.

 

I forbindelse med vore kunders forhandlinger med deres respektive pengeinstitutter er bankernes gennemgang - særligt nu efter finanskrisen - med god grund blevet langt mere omfattende og restriktiv. Et indgående kendskab til de finansielle forhold generelt og de enkelte bankers beslutningsprocesser i særdeleshed er derfor afgørende faktorer, når lånene skal forhandles hjem.

 

Endelig rådgiver vi også om faciliteter som Vækstkaution og Vækstlån, som er produkter, der udbydes i samarbejde mellem en række banker og VækstFonden med henblik på at understøtte innovation, etablering og udvikling af virksomheder. Dette er efter vores opfattelse en meget overset mulighed.