Fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom er traditionelt et område, som ofte kræver rådgivning fra en advokat. Dette gælder både ved privates køb af helt almindelige parcelhuse og ikke mindst ved erhvervsmæssige investeringer i udlejningsejendomme, ubebyggede byggegrunde, fabriksbygninger, domicilejendomme mv.

 

I alle typer af handler bør de relevante dokumenter gennemgås af en advokat med et godt overblik over de relevante myndighedsgodkendelser, såfremt den potentielle køber planlægger at ombygge eller renovere den erhvervede ejendom, ligesom der ved køb af fast ejendom er en række faldgruber, som en køber skal rådgives uden om.

 

Særligt ved de erhvervsmæssige ejendomshandler kræves der derudover oftest indsigt i de lejeretlige regler, ligesom der oftest vil skulle forhandles finansiering med køberens deltagende bank.

 

Derudover har Bonnesen Advokater erfaring med stiftelse af andelsboligforeninger, gennemførelse af ejendomsprojekter samt i væsentligt omfang køb og salg af landbrugsejendomme.