Ansættelsesret

Bonnesen Advokater har ekspertise i rådgivning om ansættelsesretlige forhold, herunder ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter og direktørkontrakter, opsigelsesskrivelser mv. Bonnesen Advokater hjælper derudover med rådgivning i relation til ferieloven, funktionærloven, ligebehandlingsloven og øvrige ansættelsesretlige regler og reguleringer.

 

I forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor der sælges aktiver - såkaldte substansoverdragelser - finder lov om medarbejdernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse anvendelse. Vi yder rådgivning om medarbejdernes retsstilling, når vi repræsenterer købersiden, herunder omkring forholdet til faglige overenskomster og opsigelse heraf samt fører forhandlinger med fagforeningerne.