Kompetencer

Som en vigtig del af vores forretningsgrundlag beskæftiger vi os fast med sager og problemstillinger inden for det erhvervsretlige område. I kraft heraf er samtlige kontorets jurister altid parat til at rådgive inden for generel erhvervsret, ligesom alle jurister på også beskæftiger sig med sager af generel karakter.

Ud over at agere sparringspartner deltager vi således med udarbejdelse af kontrakter, indgåelse og ophævelse af samarbejdsforhold samt rådgivning om øvrige selskabsforhold. Herudover er nogle af kontorets jurister engagerede i bestyrelsesarbejde, hvor de indgår på ledelsesniveau og derigennem bidrager til kommercielle løsninger, der opfylder den gældende lovgivning. Alt sammen forhold som er omfattet af begrebet generel erhvervsret.

I konsekvens af den stigende internationalisering har danske virksomheder i øget omfang behov for rådgivning, der involverer en international dimension. Flere af kontorets sager har relation til udlandet, hvorfor vi har erfaring i at korrespondere og varetage forhandlinger på engelsk og tysk, ligesom vi er vant til at udarbejde og håndtere udenlandske kontrakter og samarbejde med udenlandske advokater.

Vores medvirken i internationale sager har også medført, at vi er medtaget i Udenrigsministeriets Service Provider Network, som er en oversigt over danske rådgivere inden for forskellige områder. Oversigten henvender sig til udlændinge, der ønsker rådgivning om at drive virksomhed i Danmark. I disse sager fungerer vi som rådgiver for udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark.

Ud over ovenstående har hver enkelt af firmaets jurister naturligvis en række specialkompetencer, som du kan læse mere om under de enkelte fagbeskrivelser på denne side.